Adatvédelem

FITNESS AKADÉMIA Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.     Az adatkezelési tájékoztató célja

A Fitness Akadémia Kft. (1033 Budapest Hévízi út 1., A212, 2. em. 2.), a továbbiakban, szolgáltató,

adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Fitness Akadémia Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.fitness.hu/adatvedelem címen.

A Fitness Akadémia Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Fitness Akadémia Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Fitness Akadémia Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Fitness Akadémia Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2.     Az adatkezelő adatai

A Fitness Akadémia Kft.-vel az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba:

Székhely: 1033 Budapest Hévízi út 1., A212, 2. em. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-562565

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12181461-2-41

Telefonszám: +36305060483

E-mail: titkarsag--.at.--fitnessakademia.hu

A Fitness Akadémia Kft. az általános ügyintézés során minden hozzá beérkezett e-mailt az összes információval, a beérkezéstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

 

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Dr. Ábrahám Attila

Telefonszám: +36305060483

 

3.     A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

3.1.1 A Fitness Akadémia Kft. által szervezett, a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Továbbiakban: Felnőttképzési törvény) hatálya alá tartozó képzésekre (A www.fitness.hu honlapon: a szakmai képzések, az akkreditált képzések és a Speciális tanfolyamok) online jelentkezés során a következő adatokat rögzítjük. Az adatok rögzítéséhez és kezeléséhez a jelen „Adatkezelési tájékoztató” elfogadásával a jelentkező hozzájárul. (* jelölve azok az adatok, amelyek megadása kötelező)

 • Név*
 • Telefonszám*
 • E-mail cím*
 • Számlázási cím*
 • A tervezett képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat*, amelyek a jelentkező
  • iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,
  • képzésbe történő felvételével,
  • tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
  • a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak*

Ha a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésekre vonatkozó online jelentkezés a megadott e-mail címre kiküldött díjbekérő alapján legalább az első részlet befizetésével megerősítésre kerül, akkor további adatok is rögzítésre kerülnek. Az adatok rögzítéséhez és kezeléséhez a jelen „Adatkezelési tájékoztató” elfogadásával a jelentkező hozzájárul. (* jelölve azok az adatok, amelyek megadása kötelező).

 • Születéskori név*
 • Anyja születéskori neve*
 • Születési hely*
 • Születési idő*
 • Állampolgárságra vonatkozó adat*
 • Lakcím
 • Trikó/póló méret

 

Ha a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésekre jelentkező beiratkozással és felnőttképzési szerződés aláírásával megkezdi a képzést, akkor a felnőttképzési jogviszony létrejöttétől (a felnőttképzési szerződés aláírásának dátuma) számított 5 évig a Fitness Akadémia Kft. – jogszabályi rendelkezés alapján – köteles a 3.1.1 pontban felsorolt adatokat kezelni. Az képzésben résztvevő telefonszámát a Fitness Akadémia Kft. a képzésben résztvevő hozzájárulása alapján a felnőttképzési jogviszony létrejöttétől számított 5 évig kezeli.

A szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés elvégzését igazoló Tanúsítvány a Képzésben résztvevő személy adataival kerül kiállításra. A tanúsítvány adattartalmát az „59/2013 (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról” tartalmazza. A kiadott tanúsítványokról másolat készül, az eredetivel megegyező adattartalommal. A másolatokat – azok adattartalmát - a Fitness Akadémia Kft. a tanúsítvány birtokosa hozzájárulásával kezeli. Amennyiben a tanúsítvány birtokosa az adatkezeléshez adott hozzájárulását írásban visszavonja, akkor tudomásul veszi, hogy a végzettséget igazoló tanúsítványt a Fitness Akadémia Kft. nem tudja újra kiállítani, valamint a hozzájárulását visszavonó nem részesül kedvezményben a Fitness Akadémia Kft. által szervezett további képzéseken való részvétel esetén. A személyes adatok kezelésére adott hozzájárulás írásbeli (titkarsag--.at.--fitnessakademia.hu) visszavonásának a Fitness Akadémia Kft. késlekedés nélkül eleget tesz.

Ha a jelentkező nem kezdi meg tanulmányait a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésben, illetve nem történik meg az első részlet befizetése sem, valamint nem jön létre felnőttképzési jogviszony sem a Fitness Akadémia Kft.-vel, akkor a képzés megkezdésekor a Fitness Akadémia Kft. – a jelentkező külön kérése nélkül – törli a jelentkező hozzájárulása alapján kezelt adatokat.

Ha a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésekre vonatkozó online jelentkezést követően legalább az első részlet befizetésre kerül, de nem jön létre felnőttképzési jogviszony a Fitness Akadémia Kft. és a jelentkező között, akkor a képzés kezdését követően 2 hónapig a Fitness Akadémia Kft. a jelentkező hozzájárulása alapján kezeli a megadott adatokat, majd azt követően – a jelentkező külön kérése nélkül – törli azokat. A fent említett 2 hónapos időtartam alatt a jelentkező bármikor kérheti írásban a titkarsag--.at.--fitnessakademia.hu e-mail címen a hozzájárulás alapján kezelt adatok törlését, amely kérésnek a Fitness Akadémia Kft. késlekedés nélkül eleget tesz.

3.1.2 A Fitness Akadémia Kft. által szervezett, a Felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó képzése esetén a képzésre vonatkozó online jelentkezés során a következő adatokat rögzítjük. Az adatok kezeléséhez a jelen „Adatkezelési tájékoztató” elfogadásával a jelentkező hozzájárul.

 • Név*
 • Születéskori név*
 • Anyja születéskori neve*
 • Születési hely*
 • Születési idő*
 • Telefonszám*
 • E-mail cím*
 • Számlázási adatok*
 • A tervezett képzéssel összefüggő adatokat*, amelyek a jelentkező
  • o iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,
  • o képzésbe történő felvételével,
  • o tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
  • o a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak*

Ha a Felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó képzésre jelentkező befizeti a képzési díjat és megkezdi a képzést, akkor a képzés megkezdésétől számított 5 évig a Fitness Akadémia Kft. kezeli az adatokat.

Ha a a Felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó képzésre jelentkező nem kezdi meg tanulmányait, valamint nem történik befizetés sem, akkor a képzés megkezdésekor a Fitness Akadémia Kft. – a jelentkező külön kérése nélkül – törli a jelentkező hozzájárulása alapján kezelt adatokat.

Ha a Felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó képzésre vonatkozó online jelentkezést követően befizetésre kerül sor, de a jelentkező nem kezdi el a képzést, akkor a képzés kezdését követően 2 hónapig a Fitness Akadémia Kft. a jelentkező hozzájárulása alapján kezeli a megadott adatokat, majd azt követően – a jelentkező külön kérése nélkül – törli azokat. A fent említett 2 hónapos időtartam alatt a jelentkező bármikor kérheti írásban a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a titkarsag--.at.--fitnessakademia.hu e-mail címen, amely kérésnek a Fitness Akadémia Kft. késlekedés nélkül eleget tesz.

A Fitness Akadémia a Felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó képzés sikeres elvégzése esetén Fitness Akadémia Oklevelet állít ki.

Az Oklevél adattartalma:

 • Név*

A Fitness Akadémia Oklevelet a Fitness Akadémia Kft. nem tudja újra kiállítani.

3.2 Technikai adatok

A Fitness Akadémia Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A Fitness Akadémia Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Fitness Akadémia Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Fitness Akadémia Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Fitness Akadémia Kft. www.fitness.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Fitness Akadémia Kft. a www.fitness.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.fitness.hu weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

 

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

 1. Megrendelt termék és annak darabszáma
 2. Név/Cégnév
 3. Lakcím/számlázási cím
 4. Telefonszám
 5. E-mail cím

 

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 1. Név
 2. Telefonszám
 3. E-mail cím

 

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85688/2015.

A Hírlevelünkre feliratkozás lehetőségei:

 1. A képzéseinkre jelentkezés során (alapértelmezett opció a hírlevélre feliratkozás, amely szabadon törölhető. A törléshez ki kell venni a „pipát” a check-box-ból)
 2. A www.fitness.hu weboldal alján a név és az e-mail cím megadásával.

A leiratkozás szabadon történik, a kapott hírlevélben található „Leiratkozom” linkre kattintva.

 

4.     A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Fitness Akadémia Kft. által szervezett képzésre online jelentkezés

A képzés dokumentációjának előkészítése, számlázás, információ nyújtás a választott képzéssel kapcsolatban

A jelentkező hozzájárulása

Legfeljebb a választott képzés megkezdését követő 2 hónap.

Számlázás tekintetében a jelentkező hozzájárulása visszavonásáig.

A Fitness Akadémia által szervezett képzésen részvétel

A képzés dokumentációjának előkészítése, számlázás, információ nyújtás a választott képzéssel kapcsolatban

Jogszabály

A képzésben résztvevő hozzájárulása

5 év

Számlázás tekintetében a képzésben résztvevő  hozzájárulása visszavonásáig.

A Fitness Akadémia Kft. által szervezett képzések sikeres teljesítése

Az elvégzett tanfolyam igazolása

Jogszabály

A képzésben résztvevő hozzájárulása

Jogszabály.

A képzésben résztvevő  hozzájárulása visszavonásáig.

Coockie-k

Testreszabott kiszolgálás

Analitika

A www.fitness.hu honlap látogatójának hozzájárulása

A böngészés időtartama

Visszavonásig

Online rendelés

Az online rendelés teljesítése, számlázás

Az online vevő hozzájárulása

A rendelés teljesítését követő 1 hónap.

Számlázás tekintetében a jogszabályokban meghatározott időtartam.

Online ügyintézés

Az ügyintézéshez szükséges kapcsolattartás

Az ügyintézést kérő hozzájárulása

Az ügyintézés teljesítését követő 1 év.

Hírlevél

A Fitness Akadémia és partnerei hírleveleinek eljuttatása a hírlevélre feliratkozókhoz

A hírlevélre feliratkozó hozzájárulása

Visszavonásig (Leiratkozás a hírlevélről.)

 

 

5.     Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Fitness Akadémia Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve jogszabályi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Fitness Akadémia Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról(Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről;
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.);
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól;
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről;
59/2013 (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról.

 

6.     Az adatok fizikai tárolási helyei

A Fitness Akadémia Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint az ATW Internet Kft. 1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22. sz. alatti szervertermében találhatók meg.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

7.     Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A Fitness Akadémia Kft. a jogszabályi kötelezettségeken túl nem adja át harmadik félnek a kezelt adatokat.

A Fitness Akadémia Kft. által kezelt adatokat megismerhetik a gazdasági társaság munkatársai, valamint szerződéses partnerei (pl. könyvelő cég), az együttműködés keretéhez igazodóan, az együttműködéshez szükséges mértékben. Az együttműködés nem terjed ki arra, hogy az együttműködő harmadik fél önállóan, üzleti céllal az adatokat megismerje. Az adatokat megismerő szerződéses partnerek a Fitness Akadémia Kft.-t segítik a célok – ideértve a marketing célokat is – elérésében.

 

8.     Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Fitness Akadémia Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Fitness Akadémia Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Fitness Akadémia Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Fitness Akadémia Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat--.at.--naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

9.     Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Fitness Akadémia Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

   • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
   • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);
   • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
   • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
   • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
   • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
   • 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

Vonatkozó jogszabályok:

* az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
* 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
* 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);
* 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
* 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
* 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
* 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
* 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről