Felhasználási feltételek

Az Online jelentkezés

Az Online jelentkezés kezdetét jelenti a www.fitness.hu honlapon található online jelentkezési lap – a valóságnak megfelelő – adatokkal való kitöltése és beküldése, jóváhagyása.

A Fitness Akadémia Kft. által üzemeltetett website automata levelezőrendszere megerősítésre vonatkozó linket küld az igénybevevő, jelentkező által megadott e-mail címre, amelyre kattintva a jelentkező megerősíti regisztrációs igényét. A megerősített regisztrációs igény beérkezésével a jelentkező bekerül a Fitness Akadémia Kft. hírlevél listájába. A hírlevél listából a hírlevélben található leiratkozó link útján szabadon és korlátlanul biztosított a hírlevélről történő leiratkozás.

A megerősített regisztrációs igény adminisztrátor általi jóváhagyása után az automata levelezőrendszer újabb e-mailt küld a megadott e-mail címre a vonatkozó, további tudnivalókról, ideértve a fizetési módozatok ismertetését is. A tájékoztatás nem jelent fizetési kötelezettséget!

A szakmai képzésekre, speciális tanfolyamokra és online akadémia kurzusokra vonatkozó képzési díjak, valamint az igénybe vehető kedvezmények a www.fitness.hu honlapon megtalálhatók.

A képzési díj egésze vagy annak része megfizetésével a jelentkező magára nézve kötelezőnek ismeri el a www.fitness.hu honlapon található szakmai képzésekre, speciális tanfolyamokra és online akadémia kurzusokra vonatkozó feltételeket, előírásokat és kötelezettségeket, amelyekről - igény - esetén a Fitness Akadémia titkárságán (http://www.fitness.hu/Kapcsolat) – ügyfélfogadási időben – személyesen vagy telefonon keresztül további tájékoztatást kérhet.

A képzési díj egésze vagy annak része megfizetése ráutaló magatartásnak minősül a Fitness Akadémia Kft-vel kötendő Felnőttképzési szerződés létrejöttére. A Felnőttképzési szerződés tartalma részletesen megismerhető a Fitness Akadémia titkárságán (http://www.fitness.hu/Kapcsolat) személyesen, ügyfélfogadási időben. A Fitness Akadémia Kft. és a jelentkező/tanuló a felek közötti felnőttképzési szerződést a felek legkésőbb a www.fitness.hu honlapon meghirdetett beiratkozási napon, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

A Fitness Akadémia Kft. jogosult az online jelentkezés szolgáltatás igénybevevőjét törölni a nyilvántartásából, ha a szolgáltatás igénybevétele jelen „Felhasználási feltételek” rendelkezéseibe ütközik. A „Felhasználási feltételek” rendelkezéseibe ütközik egy magatartás különösen, de nem kizárólagosan, ha:

  • az online jelentkezés szolgáltatás igénybevétele vagy annak módja a Fitness Akadémia Kft. jogainak sérelmével jár

  • az online jelentkezés szolgáltatás igénybevétele vagy annak módja jogszabályt sért

  • az online jelentkezés szolgáltatás igénybevétele visszaélésre (pl. más vagy hamis név, és/vagy adatok megadása) adott lehetőséget

 Szerzői jogok

A www.fitness.hu weboldalon található valamennyi tartalom a Fitness Akadémia Kft. kizárólagos szellemi tulajdonának minősül.

A Fitness Akadémia Kft. fenntart minden, a www.fitness.hu website bármely részének bármilyen eljárással, módszerrel, technológiával való sokszorosításával, terjesztésével kapcsolatos jogot. A www.fitness.hu website oldalainak tartalma, elrendezése magyar és nemzetközi jogi oltalom alá esnek.

A Fitness Akadémia Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos a www.fitness.hu website akár részbeni vagy akár egészének felhasználása, feldolgozása, sokszorosítása, terjesztése, értékesítése, adatbázisban való tárolása.

A Fitness Akadémia Kft. által üzemeltetett www.fitness.hu website teljes egésze szerzői jogvédelem alatt áll, bármely részt kivágni, részben vagy egészben a nyilvánosság felé újraközvetítetni, a Fitness Akadémia Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül bármilyen módon a website-ot tükrözni még változtatás nélkül is tilos.

A jogsértő magatartás vagy felhasználás büntető- és /vagy polgári jogi eljárást – ideértve a kártérítési igényt is - vonhat maga után.

A fitness.hu domain név, valamint a Fitness Akadémia név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Fitness Akadémia Kft. képviselője előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

A www.fitness.hu honlapon található cikkek, hírek és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes - nem kereskedelmi felhasználás esetek kivételével - tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában a médiában közölni, továbbadni, akár részben, akár egészben számítógépen tárolni.

 

A Fitness Akadémia Kft-t nem terheli semminemű felelősség a rajta kívül eső körben (különösen, de nem kizárólagosan az internetszolgáltatók szolgáltatási zavarai, hacker tevékenység, számítógépes vírusok, stb.) felmerülő hibákért, illetve azok esetlegesen felmerülő következményeiért.